Mobiltelefoner

Tips, fakta och vägledning om mobiler och mobiltelefoni

Låsa upp mobil - fakta och tips

De flesta mobiler går att låsa upp med hjälp av en enkel kod, medan andra måste låsa upp mekaniskt. Det är fullt möjligt att låsa upp sin mobil under bindningstiden – men håll dig till lagen

De flesta mobiltelefoner som säljs med abonnemang och kontantkort är låsta till operatören under bindningstiden. För kontantkort gäller vanligtvis en bindningstid på två år, innan du kan låsa upp mobilen. Därefter kan du som kund låsa upp din mobil mot en fast kostnad på några hundralappar. Tänk på att det är kriminellt att låsa upp mobil innan bindningstiden gått ut. I praktiken finns det emellertid få fällande domar mot privatpersoner som låst upp sina mobiler i förtid.

Lås upp mobil gratis på nätet

Hur man låser upp mobiler varierar kraftigt. En del mobiler måste låsas upp mekaniskt, medan andra mobiler går att låsa upp själv med hjälp av en kod som erhålls från operatören mot en viss avgift. Sådana koder finns i regel tillgängliga på nätet, vilket innebär att den som surfar runt i diverse forum kan låsa upp mobiltelefoner gratis.

Låsa upp operatörslåst mobil i utlandet

Många svenskar väljer att låsa upp sina mobiler gratis i utlandet innan bindningstiden gått ut – detta trots att en sådan handling inte rimmar med lagens bokstav. Att låsa upp sin mobiltelefon, i utbyte mot en mindre kostnad, är till exempel möjligt i Östeuropa, Asien och Sydamerika. För att låsa upp sin mobil i dessa länder bör man uppsöka små mobilhandlare, som säljer begagnade mobiler (allt som oftast stöldgods).

Reklamlänkar