Mobiltelefoner

Tips, fakta och vägledning om mobiler och mobiltelefoni

Senior mobiltelefon - fakta och tips

En seniormobiltelefon – eller mobiltelefon för äldre pensionärer – ska vara enkel, tydlig och lätthanterlig.

Finns det specifika mobiler för pensionärer? Ja, i praktiken finns de, trots att ingen specifik modell gör anspråk på att vara en seniormobil. Utifrån vilka telefoner pensionärer i första hand köper kan man dra vissa generella slutsatser angående hur en mobiltelefon för seniorer ska se ut. Följande gäller allmänt:

  • En seniormobil ska vara lätt att låsa och låsa upp. Låsknappen ska vara tydligt markerad med en nyckelsymbol. Helst ska mobilen kunna låsas och låsas upp med hjälp av en enkel knapptryckning, vilket långtifrån är standard på alla mobiler.
  • Eftersom många seniorer ser dåligt på nära håll underlättar det om telefonen har snabbnummer på någon av de stora knapparna.
  • Även knappsatsen i sin helhet bör vara utrustad med stora, tydligt numrerade knappar.
  • En mobiltelefon för en senior bör inte vara alltför liten.
  • Telefonen bör sakna onödiga finesser så att menyn blir lätthanterlig.

Alla regler har undantag – således finns det många pensionärer som frågar efter komplicerade modeller. Den målgrupp som avses i textavsnittet ovan omfattar i huvudsak personer över 80 år som köpt mobiltelefon under de senaste åren.

Reklamlänkar