Mobiltelefoner

Tips, fakta och vägledning om mobiler och mobiltelefoni

Minimobil - fakta och tips

Minimobilerna tycks ha upplevt sin storhetstid. Fortfarande säljs minimobiler i någon form av de flesta tillverkare.

Minimobilerna upplevde sin storhetstid i mitten av 2000-talets första decennium. Av någon anledning blev flickorna störst målgrupp för minimobilen. De främsta fördelarna med att äga en mini mobiltelefon var och är dess flexibilitet. Den tog lite plats och hade i regel inte lika många finesser som stora mobiler. Så sent som år 2005 – när färgskärmen var standardutrustning på de allra flesta mobiler – såldes fortfarande ett stort antal minimobiler utan färgskärm.

Fördelar och nackdelar med minimobiler

Den som jämför minimobilernas parametrar med vanliga mobiler märker snabbt att batteritiden är en påtaglig nackdel hos minimobilerna. Värt att notera är dock att minimobilerna är betydligt energisnålare än standardtelefoner, varför den faktiska batteritiden inte behöver vara sämre än hos större modeller.

Färre finesser hos minimobiler

Den främsta nackdelen med minimobiler är att de saknar de finesser som större mobiler oftast har. Detta är också den främsta anledningen till att minimobilen förlorat sin popularitet. Numera säger trenderna att mobiltelefonerna ska vara multifunktionella handdatorer; ett behov som få minimobiler kan tillgodose. Därför köps dessa mobiler idag av en mera begränsad kundgrupp som av olika anledningar har behov av små, enkla mobiler.

Reklamlänkar