Mobiltelefoner

Tips, fakta och vägledning om mobiler och mobiltelefoni

Mobiltelefon i USA - fakta och tips

Du som reser mycket bör se till att din mobil klarar av övergångarna mellan olika länder och världsdelar. Fortfarande tillverkas vissa mobiltelefoner som inte kan användas i t.ex USA.

En telefon som stödjer GSM 850, GSM 900, GSM 1800 och GSM 1900-nät kan betraktas som "global", eftersom det fungerar i praktiskt taget alla länder. GSM 900 är det största digitala nätet i Europa, men används också i Asien och Stillahavsområdet. Samma sak gäller för GSM 1800 med den skillnaden att denna frekvens är mindre utbredd. GSM 850 och GSM 1900 används i de flesta länder i Nord-och Sydamerika, inklusive Kanada. I övriga delar av världen används företrädelsevis GSM400 signal.

Mobiltelefon med GPRS och EDGE

Relevant teknik som en mobiltelefon bör vara utrustad med är GPRS och EDGE. Denna teknik används för dataöverföring. EDGE är i korthet en vidareutveckling av GPRS-teknik - den är snabbare och ger fler möjligheter.

UMTS är dock den allra senaste tekniken - den s.k. tredje generationens system. Dataöverföringen mellan abonnenten och nätverket har förbättrats avsevärt jämfört med gammal GPRS- och EDGE-teknik, vilket resulterat i högre kvalitet på tjänsterna. Bl.a. kan du numera titta på TV eller lyssna på radio via din mobil.

Reklamlänkar