Mobiltelefoner

Tips, fakta och vägledning om mobiler och mobiltelefoni

Mobiltelefon barn - fakta och tips

Som förälder har du många saker att ta ställning till innan du köper mobiltelefon till ditt barn. Vi föreslår en tydlig kommunikation med barnet; begränsningar och grundläggande mobilvett bör vara förutsättningar för mobilanvändande

I dagens samhälle är mobiltelefonen en självklar del av det sociala livet, även för de flesta barn. Skillnaden mellan barns och vuxnas mobilanvändande är emellertid att den vuxne ansvarar för barnens förehavanden – därför blir det naturligt att föräldrarna inte låter barnen handskas med sina mobiler helt villkorslöst.

Mobiltelefon för barn – några tips till föräldrar

Vi föreslår att du som förälder begränsar barnens mobilanvändande redan från första dagen. Ta förslagsvis del av följande råd:

  • Skriv ett kontrakt med barnen om vad ditt barn för göra med sin mobil. Kontraktet kan gälla längden på samtalen, hur ofta barnet ska få sitt kontantkort påfyllt samt vad som händer om barnet bryter överenskommelsen.
  • Diskutera med barnet vem som ska stå för att tanka mobilen. Ska kostnaden dras från barnets veckopeng, eller ska du som förälder tanka mobilen?
  • Informera ditt barn om vikten av att inte ringa okända personer och ge ut mobilnumret på internet. Informera även ditt barn om att inte skicka SMS i samband med cykling (och föregå som förälder med gott exempel genom att inte köra bil och skicka SMS samtidigt).
  • Se till att barnet respekterar skolan regler för mobiltelefonen.
  • Små barn bör inte använda mobiltelefonen överdrivet – användningen bör öka successivt i takt med att barnet bli äldre. Välj mobilabonnemang utifrån denna förutsättning.
  • Kanske en självklarhet – men se till att barnet har de viktigaste telefonnumren i telefonboken.

Många mobiloperatörer tillhandahåller specifika abonnemang och mobiler för barn. En mobil för barn bör vara tålig om barnet är litet. I takt med att barnet blir äldre kan finesserna successivt öka.

Reklamlänkar